Bouwen 2016
 
Buiten
 
Graven
 
 

September

Graven

Ingraven van 2 septictanks en 1 HW tank

     
 

     
  Graven

De waterleiding (!!) staat anders op de KLIKK dan hij werkelijk ligt. Verkleuring in de grond geeft aan dat hier iets moet liggen...
     
       
  Spectic

Twee achterelkaar, waarbij de uit de eerste het eindfilter wordt weggehaald.
     
       
  6m3

Tweede tank wordt ingegraven en gevuld met water.
     
       
  Waterput

Volgooien van de oude waterput voor HW
     
       
  Graven geulen

Uitgraven van de geul voor HW voor het huis aan de zuidkant
     
  HW

Hemelwaterafvoer wordt uitgevoerd met een apart leidingstelsel dat naar een opslagtank van 3m3 wordt gevoerd.
     
  Chaos

Alles uitgegraven en ingegraven....
     
  ->NAAR VOLGENDE PAGINA-->