Bouwen
 
Buitenmuren
 
Isolatieplaat
 
 

25-26 juni 2011

Voorbereidingen voor het metselen

De SELTHAAN® SpouwPir heeft Warmte-geleidingscoëfficiënt λD volgens EN 12667 van 0,024 W/mK. Met 90 mm wordt een Rc-waarde van 4,33 (m².K)/W* behaald (excl. muur). De bouwfysische waardes worden uitgevoerd volgens richtlijnen NEN 1068 (thermische isolatie van gebouwen) en NEN 2778 (vochtwering in gebouwen).

     
 

Isolatieankers Combi-Fix

Het Borgh® Combi-fix spouwanker is een gecombineerde bevestiging voor isolatiemateriaal (plug) en spouwanker. Deze laat alle belangrijke eigenschappen van isolatie en binnenmuursteen intact en voorkomt koudebruggen.

 

     
 

Montage

Plaatsen, gat volpurren, vastslaan. De plaat is nu windvast gefixeerd.

     
  Zagen

Platen op maat zagen en openingen volpurren. Voor meer info over de spouwPIR kijk HIER Warmtegeleidingscoëfficiënt λD volgens EN 12667: 0,024 W/mK
     
 

Ventilatie

Belangrijke punten van aandacht bij luchtdicht bouwen zijn aansluitingen tussen daken en gevels, hoekaansluitingen en de aansluiting van kozijnen. Onderbrekingen in de gebouwschil zorgen altijd voor kritieke punten.

     
 

Ventilatiekoker

Isolatieplaat uitzagen en plaatsen

     
  Metalen spanten

Met Illbrick PUR-lijn ''halve'' plaaten vastplakken op de zijkant. De pilaren worden ''volgepurred''.
     
 

Luchtdicht bouwen in detail

Bij de aansluiting van kozijnen worden een aantal maatregelen genomen ter bevordering van de luchtdichtheid. Om de kans op luchtlekken nog verder terug te dringen, worden de aansluiting tussen spouwlat, (hoek)anker en binnenspouwblad afgeplakt met een luchtdicht membraan; butyltape

     
  NEN 1068

De luchtvolumestroom (qv) is de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid wordt toe- en afgevoerd via de naden en kieren in een gebouw. De naden en kieren worden met AL-band 450 micron dichtgeplakt. Beoogd wordt een luchtdichtheid van de uitwendige scheidingsconstructie van ≥ 0,625 dm³/s per m² te behalen.
     
  AL-band en EPC 0,6

De luchtdichtheid of luchtdoorlatendheid van de gebouwschil wordt mede bepaald door de naden en kieren in de gebouwschil. Deze onbewuste ventilatie leidt tot een hoger energieverbruik. Daarnaast zijn deze naden en kieren vaak de oorzaak van vochtproblemen in de constructie en tochtklachten. Een goede luchtdichtheid zorgt tevens voor vermindering van geluidsoverdracht. Een juiste detaillering is om deze redenen van essentieel belang. Rollen van 45m.
     
  NAAR --> VOLGENDE PAGINA      
NAAR --> BOVEN