Bouwen
 
Buitenmuren
 
Oostgevel
 
 

13-14 augustus 2011

Oostgevel met 2x toogkozijn

Plaatsen van MUFOR (gewapende buitenmuur)

     
 

Koppen

De buitenmuur bij de baander wordt strak afgewerkt omdat hier later het kozijn en deur in wordt geplaatst.

     
 

Isolatie

Plaatsen van de PIR platen (een van de weinige foto's waar ik zelf ben te zien...)

     
  Metselen

Na alle voorberedingen en profielen, eindelijk metselen.
     
  Maatvoering

De stenen verschillen nogal in dikte en lengte, zodat het af en toe ''schipperen' is met de stootvoeg op deze kleine lengte muur.
     
  Uitlijnen

Kozijnmaat op muur overzetten met latten.
     
 

Steiger

Eerste verhoging is de ''zelfmaak'' steiger, om 60cm hoger te kunnen staan.

Vastlijmene van de isolatie (halve dikte) op de spanten.

     
 

Hoogte

De voorste profiel moet worden verlengd naar 3m. Deze profiel staat op de fundering en is maatvoerend voor de buitenmuren.

Gebruik van een WIG om de 'schuinte' van de bevestiging te overbruggen.

     
 

Hoger

De trap op de steiger voor met stellen van de metselprofielen.

Het is jaar een wespenplaag, en ook op Werklust doen we er alles aan om de overlast tot een minium te beperken.

     
  2/3

Duidelijk is het kleurenspel van de metselstenen te zien. De rollagen voor de kozijnen staan op het programma en daarna, steiger afbreken en op 1,2m weer opbouwen.
     
  Togen

Op dezelfde manier gemetseld als aan de westkant.
     
 

Steiger

Meerdere malen opbouwen en afbouwen of verhogen

Boren van de spouwankers met afstandhouder boorhulpje.

     
  Baander

Mufor in de kleine muur en met 45 graden lat metselen.
     
  Kleurenspel

Duidelijk te herkennen de verschillende kleuren in de handvorm steen.
     
  Muur onder badkamer

De volgende stap is de muur metselen onder de badkamer en slaapkamer.
     
  Maatvoering

Nogmaals duidelijk te zien het verschil in lengte van de handvormstenen.
     
 

Venstebankdorpel

Het is nu wachten op de kozijnen voordat er weer verder gemetseld kan worden.

Het volgende project is de houten spanten aan de noordgevel.

     
  NAAR --> VOLGENDE PAGINA      
NAAR --> BOVEN