Bouwen
 
Dak
 
2e Randbalk & Schoorsteenstoel
 
 

22-24 juni 2012

2de randbalk

195x71 gezaagd op 45graden wordt uitgelijnd met metselprofielen. De tweede randbalk wordt boven op andere balk geplaatst en vastgezet met M12x120 houtdraadschroef.

     
 

Bevestiging

Vastgezet met M12x120 houtdraadschroef.

     
 

Uitlijnen

uitlijnen m.b.v. rood metselkoord.

     
  Schoorsteenstoel

Voor de tweede schoorsteen wordt een constructie gemaakt die rust op de betonvloer. Vanuit de 195x70 balken worden 90x70 balken gezaagd.
     
  Frame

Het onderframe wordt vastgezet met M12x200 en M12x160 slotbouten.
     
  Omhoog...

Compleet gemonteerd frame wordt naar de verdieping boven de keuken getransporteerd.
     
  Vertikaal

De ''bruine'' balkjes verdijnen later onder de dekvloer. De constructie staat vertikaal en moet nu worden uitgelijnd e op hoogte worden gebracht.
     
  Zagen

Nokbalk/ruiter wordt doorgezaagd
     
  Waterpas

Pasvorm op de juiste diepte en waterpassen...
     
  Oplegging

Uitstekende balkjes worden afgezaagd en er is eenv oplegging voor de dakplaat geplaatst.
     
  Overzicht

De ribben van de gordingen en houtelementen zijn goed te onderscheiden.
     
  NAAR --> VOLGENDE PAGINA