Bouwen
 
Fundering
 
Binnenriolering
 
 

December 2008


Na dat de leidingloop is vastgesteld volgens NEN3215 is hiermee bepaald waar de verschillende lozingstoestellen zijn gelegen alsmede deaansluitleidingen, verzamelleidingen en de standleidingen.

     
 

De aansluitleiding is de leiding die van het lozingstoestel naar de verzamelleiding loopt. Op een aansluitleiding is slechts een lozingstoestelaangesloten.

Met name bij het verlijmen van buizen van 110mm dient de buis af geschuint te worden. (minimaal 10% van dewanddikte, onder een hoek van 10 tot 15°)     
 

Voor het verlijmen wordt RU-22 gebruikt

click op de afbeeldng voor een productspecificatie in PDF

 

 

 
 

Vanuit het basispunt hygiëne, gezondheid en milieu verwijst het Bouwbesluit naar de functionele en prestatie-eisen met betrekking totde binnenriolering.

De meest vermelde verwijzing is naar de norm NEN 3215:'Binnenriolering in woningen en woongebouwen -eisen en bepalingsmethoden'.

 

     
 

Deze norm geeft o.a. voorschriften t.a.v. de voorwaarden voor de berekening van de afvoercapaciteit en de uitvoering van het leidingstelsel zoals:- Het leidingbeloop.- Het tegengaan van te grote drukverschillen.


     
 

Twee 110mm naar boven. Toilet en ''grijs'' worden gescheiden afgevoerd..

Dyka PVC binnenriolering informatie


     
 

Links; unrinoir
Midden; toilet boven
Midden/miden; Toilet beneden
Midden/achter; Bidet
Rechts; Douche .


     
 

Inspectiemoffen voor toilet beneden en het toilet wat van boven komt.

     
 
G naar de volgende pagina;
METERKASTINVOER
     
Terug naar BOVEN