Bouwen

 
Fundering
 
Meterkastinvoer
 
 

2008-week 49


Gas, water en Elektra komen op één centraal punt vanuit de kruipruimte via de meterkastinvoer binnen.

     
 

De meterkastplaat wordt op gelijk niveau geplaatst als de drukvloer + afwerkvloer.

De meterkast moet vanuit de hal of gang toegankelijk zijn en binnen een afstand van 3meter van de hoofd-toegang, op gelijk niveau met de hoofdtoegang worden geplaatst.

NEN2768
en het bouwbesluit wat betrekking heeft op nutsvoorzieningen in laagbouwwoningen wordt hier gehanteerd

     
 

Er is al rekening gehouden met extra doorvoerleidingen naar de fundering. Kabels die nu nog niet zijn ingeplanned, maar later wellicht handig kunnen zijn.

De 3x110mm buis is bestemd voor de coaxiale leidingen van het radiostation van Henk

     
 

Meterkastvloerplaat past en alle leidingen zijn door de EPS vloer gevoerd.

     
 

Kruipruimte vloerluik. Met de juiste opening is al rekening gehouden tijdens het leggen van de combinatievloer.

Het frame is gemaakt van betontripex. Deze past exact tussen de liggers. (60x80cm). Bovenop het frame is omranding van verzinkt hoekprofiel geplaatst.

     
 

.
Het vloerluik en het frame als voorbeeld

     
 
Ga naar de volgende pagina;
COMBINATIEVLOER
     
Terug naar BOVEN