Bouwen
 
Verdiepingsvloer
 
Hybalansplus de onderdelen
 
 

Juli 2010

Hybalansplus

Het Hybalansplus ventilatiesysteem zorgt voor zowel aan- als afvoer van ventilatielucht met een zo hoogmogelijke energiebesparing als een maximaal comfort. Een naar keuze te bepalen warmteterugwinunit(WTW-unit) zorgt voor de verplaatsing van de ventilatielucht. De overige systeemdelen van Hybalans-pluszorgen voor een optimale luchtverplaatsing van en naar diverse te ventileren ruimten.

   

Voorbeeld hoe het moet worden

 
 

Met behulp van de luchtverdeelkast worden de diverse kanalen verzameld en op de WTW-unit aangesloten in het Hybalans Plus systeem.

Leverancier link

     
 

In de aansluitingen op de luchtverdeelkast worden ristrictieringen opgenomen om de volumestromen in de diverse kanalen in te regelen, zodat de juiste luchthoeveelheid wordt bereiekt in elke te ventileren ruimte.

     
 

92mm Flexibele kunststof kanalen, rood voor retourlucht en blauw voor verse buitenlucht, zorgen voor de distributie van en naar de diverse ruimten.

handleidingHyBalans2009

     
 

Gegalvaniseerde hoek om Hybalans flexibel kunststof kanaal in een hoek van 90 gr. te monteren.

Koppelstuk om 2 Hybalans Plus flexibele kanalen te verbinden.

     
 

Hybalans restrictiering LVD kast
Restrictiering om volumestroom in een kanaal regelen voor Hybalans Plus systeem. De ring wordt in de luchtverdeelkast opgenomen in de kanaalaansluiting naar de te ventileren ruimte.

Bochtstuk om een bocht 90 gr. te maken in de vloer in het Hybalans flexibele kunststof kanaal

     
 

92mm rollen

de bovenste is voor de centrale stofzuiger- installatie.

Uitzetten van de verdeelkasten

     
 

In te storten

Voordat de verdeelkasten kunnen worden ingestort is het nog een heel gepuzzel om alle niet met elkaar te laten kruisen...

     
 

bevestiging

Van de luchtverdeelkast, waterpas en vast zodat deze niet kan verschuiven tijdens het betonstorten.

     
 

NAAR -->VOLGENDE PAGINA

     
NAAR --> BOVEN